Imieniny:

                    

Adres

Dokumenty

Wzory dokumentów

Rekrutacja  2016/2017

Hymn

Patron

Biblioteka

Świetlica

Sport

 

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dzwonki

Podręczniki

Projekty gimnazjalne

Projekt "Energia i wiatr"

Konkursy

Kasy oszczędności

Samorząd

Gazetka

 

Kadra

 

Rada Rodziców

Pedagogika

Psychologia w pigułce

Zachęcanie dziecka do współpracy

 

Język angielski

Udział w projektach

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca zaopatrzenia uczniów w podręczniki w roku szkolnym 2016/2017

 Uczniowie klas I, II, III, IV, V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum otrzymują podręczniki i ćwiczenia nieodpłatnie
 w szkole. Jedynie podręczniki do religii i wychowania do życia w rodzinie uczniowie kupują we własnym zakresie. 
 Natomiast uczniowie klas "0", VI szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum kupują wszystkie podręczniki
 we własnym zakresie.                                                                                                                                                

                                                                                                                                       Dyrekcja Szkoły

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

 


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 

szczegółowe warunki ubezpieczenia uczniów dostępne są w sekretariacie szkoły


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005-2015

http://adstat.4u.pl/s4u.gif